TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 14/09/2020 TT-TTTV

Thông báo v/v thu học phí bậc đại học hệ Chính quy năm học 2020 - 2021

Căn cứ nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Nhà trường thông báo việc đóng học phí năm học 2020-2021 cụ thể bằng văn bản chi tiết như sau:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác