TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 08/09/2020 TT-TTTV

Kế hoạch khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Kế hoạch khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (file kèm theo).

Đường link phiếu khảo sát online: https://forms.gle/5tAJRjgsQQ1X457FA

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác