TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 08/09/2020 TT-TTTV

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho 44 sinh viên theo danh sách đính kèm sau:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

Các bài viết khác