TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 07/09/2020 TT-TTTV

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học năm 2020 - đợt 2

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020 - Đợt 2  dành cho thí sinh tại các khu vực cách ly xã hội bắt buộc theo chỉ thị số 16/CT-TTg và công văn số 2832/BGDĐT-QLCL. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức cho thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi đợt 2 vào 8 giờ 00 sáng ngày 14/09/2020 và thi trong các ngày 15 - 16/09/2020 danh sách thí sinh đính kèm:

Danh sách thí sinh dự thi các ngành Đợt 2: ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2020

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác