TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/08/2020 TT-TTTV

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học năm 2020 - đợt 1

Căn cứ vào thông tin khai báo y tế của thí sinh trên cỏng thông tin điện tử của trường tại http://bit.ly/2F6NcpS và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức tuyển sinh thành hai đợt theo danh sách đính kèm:

Danh sách thí sinh dự thi các ngành Đợt 1: Thi từ 25 -27/08/2020

Danh sách thí sinh dự thi các ngành Đợt 2: Dự kiến trung tuần tháng 9 năm 2020

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác