TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 11/08/2020 TT-TTTV

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng (khóa 3)

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh vào các Trường Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quyết định số 3652/QĐ-BVHTTDL ngày 28/9/2017, quyết định số 1864/QĐ-BVHTTDL ngày 23/5/2019, quyết định số 1535/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2020. Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển chọn tài năng lĩnh vực mỹ thuật năm 2020 chi tiết cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng (khóa 3)

 

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác