TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 30/07/2020 TT-TTTV

Thông báo v/v sinh viên nợ học phí năm học 2019-2020

Thực hiện thông báo số 116/TB-ĐHMTTPHCM ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM về việc nhắc nhở sinh viên đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 và nợ các năm trước cụ thể bằng văn bản như sau:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

Các bài viết khác