TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 31/07/2020 TT-TTTV

Thông báo v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, nhằn ngăn chặn và hạn chế lây lan trong cộng đồng, Ban giám hiệu đề nghị toàn trường thực hiện các nội dung cụ thể theo thông báo sau:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

Các bài viết khác