TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/06/2020 TT-TTTV

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật hệ chính quy năm học 2018-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật hệ chính quy năm học 2018-2019 của hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Tp. Hồ Chính Minh chi tiết như sau:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác