TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 27/02/2024 TT-TTTV

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với bậc Đại học, hình thức đào tạo Chính quy

THÔNG BÁO

V/v thu học phí Học kỳ II năm học 2023 – 2024
đối với bậc Đại học, hình thức đào tạo Chính quy

  Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nhà trường thông báo đóng học phí Học kỳ II, năm học 2023– 2024 đối với sinh viên bậc đại học, hình thức đào tạo chính quy như sau:

  1. Số tiền đóng: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).
  2. Thời gian đóng: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2024 (Thứ tư)
  3. Hình thức đóng:

- Sinh viên có thể nộp trực tiếp tại bộ phận Tài vụ (Lầu 5 - Tòa nhà lý thuyết)

- Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

+ Số tài khoản: 117000024877 – Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7;

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên sinh viên _MSSV_ Lớp_HPK2CQ

Ví dụ: NguyenVanA_237403005_TKĐH1A_HPK2CQ

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên và là một trong những tiêu chí chấm điểm rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập; Chỉ những sinh viên đóng học phí đầy đủ mới được đưa vào danh sách chấm bài thi kết thúc học phần Học kỳ II, năm học 2023 – 2024.

Nhà trường thông báo để sinh viên toàn trường biết và thực hiện.

Nội dung thông báo...

Các bài viết khác