TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 09/01/2024 TT-TTTV

Thông báo về việc kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ I – Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh,
sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhằm nắm bắt và thống kê tình hình sinh viên ở nội, ngoại trú đang học tập tại trường, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đề nghị sinh viên toàn trường thực hiện kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú - Học kỳ I, Năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

- Hình thức: Online theo đường link được đăng tải trên Website trường và trang Fanpage của bộ phận Công tác sinh viên.

- Link kê khai dành cho sinh viên năm 1: https://forms.gle/mwjnSc5QoiJvjEpu6
- Link kê khai dành cho sinh viên từ năm 2 - năm 5: https://forms.gle/ovsKFEJoQS23Nw5R9

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 10/01/2023 (thứ tư)

Việc thực hiện kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú là một trong những
tiêu chí để chấm điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ đó.

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường biết và thực hiện.

Nội dung thông báo về việc kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ I – Năm học 2023 - 2024.

Các bài viết khác