TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 04/08/2020 TT-TTTV

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Căn cứ theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014, trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành: 
1. Lý luận và Lịch sử mỹ thuật - Mã số: 8210101 
2. Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa tạo hình, Điêu khắc) - Mã số: 8210102 chi tiết như sau: 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 - chi tiết file đính kèm:

Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

Các bài viết khác