TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 15/09/2023 TT-TTTV

Thông báo Chuyên đề Sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa, hình thức đào tạo VLVH Năm học 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch số 227/KH-ĐHMTHCM ngày 09 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2023 – 2024;

Bộ phận Công tác sinh viên – Phòng Đảm bảo chất lượng và Công tác sinh viên thông báo chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu trong  “Tuần lễ Sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa đối với hình thức đào tạo Vừa làm vừa học, năm học 2023 – 2024 như sau:

Link tài liệu tải ở đây:

  1. Các chuyên đề:

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Những điểm mới trong văn kiện đại hội XIII của Đảng;

- Quyền con người;

- Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023;

- Tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm;

Link tài liệu tải ở đây:

  1. Thời gian tải tài liệu và tự nghiên cứu: Từ ngày 16/9 đến hết ngày 20/9/2023 (Thứ tư)

Sau khi kết thúc thời gian tự học tập và nghiên cứu, sinh viên làm khảo sát và bài thu hoạch theo quy định.

  1. Câu hỏi làm bài thu hoạch:

Câu 1. Sau khi được học tập về Quy tắc ứng xử và văn hóa học đường, Anh/Chị cho biết sẽ làm gì để thực hiện tốt quy tắc ứng xử  và xây dựng văn hóa học đường trong trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM.

Câu 2. Với tư cách là Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Anh/Chị vận dụng tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam như thế nào để góp phần xây dựng Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM ngày một vững mạnh.

Link tài liệu tải ở đây:

  1. Thời gian thực hiện khảo sát và nộp bài thu hoạch:

- Từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 27/9/2023 (Thứ tư)

- Link thực hiện khảo sát: https://forms.gle/LTKisnRRE61dyz5c8

- Hình thức nộp bài:

+ Sinh viên đính kèm file và gửi qua email hoatdong.phongtrao@hcmufa.edu.vn

+ Tiêu đề email ghi rõ: SHCD23-VLVH-Họ tên sinh viên-Lớp

- Quy cách bài thu hoạch:

+ Font chữ Time New Roman – Cỡ chữ 14

+ Trang bìa ghi rõ: Bài thu hoạch “Sinh hoạt Công dân đầu khóa, năm học 2023 – 2024” – Họ tên sinh viên – Lớp/Khoa.

  • Lưu ý:
  • Những sinh viên nộp bài thu hoạch sau thời gian trên sẽ không được công nhận
  • Việc tham gia học tập và nghiên cứu các chuyên đề trong Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học là quy định bắt buộc, sinh viên không tham gia học, không làm bài thu hoạch hoặc có kết quả không đạt sẽ phải học lại theo quy định của Nhà trường.

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp năm nhất,
hình thức đào tạo Vừa làm vừa học biết và thực hiện.

Các bài viết khác