TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 19/06/2020 TT-TTTV

Thông báo triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020

 

Chi tiết xem file đính kèm

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác