TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 09/01/2023 TT-TTTV

Thông báo điểm hồ sơ và bài luận dự tuyển nghiên cứu sinh - năm 2022

Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 thông báo điểm hồ sơ và bài luận dự tuyển nghiên cứu sinh - năm 2022 như sau:


1

 

Các bài viết khác