TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 22/05/2020 TT-TTTV

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Click xem thông chi tiết file đính kèm

Các bài viết khác