TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 30/12/2022 TT-TTTV

Lễ bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ Thuật Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình

Ngày 30/12/2022, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ  bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình tại lầu 1 Nhà học thực hành.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng);TS.Trương Phi Đức; PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng; TS. Nguyễn Đức Sơn, TS. Nguyễn Minh Quang, TS. Nguyễn Hồng Ngọc, cùng một số Phó giáo sư, Tiến sĩ là những chuyên gia về Văn hóa - nghệ thuật đến từ các trường Đại học uy tín.

Tham gia Lễ bảo vệ có 04 học viên thuộc chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (mã ngành: 8210102). Các luận văn thạc sĩ bảo vệ đợt này đã nghiên cứu với các đề tài phong phú, đa dạng đúng với các mã ngành đào tạo.

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá và góp ý cả về nội dung và hình thức. Các luận văn và tác phẩm tranh tốt nghiệp có tính nghệ thuật cao, có sự đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ của học viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong một số luận văn.

Kết quả đánh giá chung, các bài tốt nghiệp đều đã được Hội đồng chấm tốt nghiệp thông qua và các học viên đều đủ điều kiện để trở thành Thạc sĩ mỹ thuật.

Sau thời gian học tập và nghiên cứu một cách nghiêm túc tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, hi vọng các học viên sẽ có thể đạt nhiều thành tựu hơn trong quá trình công tác sáng tạo nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển nền Mỹ thuật của nước nhà.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ

Học viên bảo vệ luận văn

 

Phản biện nhận xét luận văn

 

Phản biện nhận xét luận văn

 

Phản biện nhận xét luận văn

 

Các bài viết khác