TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 29/12/2022 TT-TTTV

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy năm học 2022-2023

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy năm học 2022-2023...

Các bài viết khác