TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/09/2022 TT-TTTV

THÔNG BÁO CHUYÊN ĐỀ “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2022 – 2023 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 VÀ NĂM 3

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023, Bộ phận Công tác sinh viên phòng ĐBCL& CTSV   thông báo các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu trong "Tuần lễ sinh hoạt Công dân - HSSV" đầu năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ ba, như sau:

1. Các chuyên đề sinh viên tự nghiên cứu:

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;

+ Luật sở hữu trí tuệ;

+ Luật An ninh mạng.

SINH VIÊN TẢI TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TẠI ĐÂY..

- Thời gian sinh viên tải tài liệu và tự học tập: từ ngày 29/9/2022 đến hết ngày 01/10/2022.

- Sau khi kết thúc thời gian tự học tập và nghiên cứu, sinh viên làm bài thu hoạch theo quy định.

2. Đối với việc làm bài thu hoạch  dành cho sinh viên năm 1.

- Câu hỏi:

+ Câu 1: Anh/chị hãy trình bày Điều 12 “Ứng xử với công tác học tập, rèn luyện” và Điều 13 “Ứng xử với bạn bè” trong Quy tắc ứng xử của trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM (ban hành kèm theo quyết định 970/QĐ-ĐHMTHCM ngày 02/11/2016). Liên hệ với bản thân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử trong trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM.

+ Câu 2: Anh/chị hãy trình bày các tiêu chuẩn chấm điểm rèn luyện. Là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, anh/chị sẽ làm gì để rèn luyện tốt.

- Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 02/10 đến hết ngày 06/10/2022 (thứ năm)

- Hình thức làm bài: Viết tay hoặc đánh máy

* Lưu ý:

- Đối với các lớp năm nhất - hình thức đào tạo vừa làm vừa học chỉ làm câu 1.

3. Đối với việc làm bài thu hoạch dành cho sinh viên năm 3.

- Câu hỏi:

+ Câu 1: Sau khi học và tự nghiên cứu các chuyên đề trong “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2022 – 2023, anh/chị quan tâm vấn đề nào nhất? Tại sao?

+ Câu 2: Anh/chị hãy cho biết Những lợi ích thiết thực cho sinh viên trong việc tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 02/10 đến hết ngày 06/10/2022 (thứ năm)

- Hình thức làm bài: Viết tay hoặc đánh máy

4. Cách thức nộp bài:

+ Sinh viên có thể nộp bài trực tiếp tại bộ phận Công tác sinh viên (lầu 4-nhà học lý thuyết)

+ Hoặc đính kèm file và gửi qua email hoatdong.phongtrao@hcmufa.edu.vn

Sinh viên ghi rõ tiêu đề: SHCD1-MSSV-Họ tên sinh viên đối với sinh viên năm thứ nhất.

                                    SHCD3-MSSV-Họ tên sinh viên đối với sinh viên năm thứ 3.

- Thời gian nộp bài: Từ ngày 06/10 đến hết ngày 12/10/2022 (Thứ Tư)

* Lưu ý:

- Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2022 – 2023;

- Việc tham gia học tập và nghiên cứu các chuyên đề trong Tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu năm học là quy định bắt buộc, sinh viên không tham gia học, không làm bài thu hoạch hoặc có kết quả không đạt sẽ phải học lại theo quy định của Trường.

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp năm ba biết và thực hiện.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN

Các bài viết khác