TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/09/2022 TT-TTTV

Thông báo Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp Cử nhân

THÔNG BÁO
Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp Cử nhân

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến sinh viên: Có tên theo danh sách đính kèm

https://drive.google.com/file/d/18kfpIEB6vq2Zlns-i0_ob4XZjGh8z4WA/view?usp=sharing

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem thông báo kèm theo

Các bài viết khác