TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 02/06/2022 TT-TTTV

Kết quả điểm hồ sơ & bài luận dự tuyển NCS năm 2021

Kết quả điểm hồ sơ & bài luận dự tuyển NCS năm 2021. Chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101 chi tiết văn bản đính kèm:

Hội đồng Tuyển sinh sau Đại học.

Các bài viết khác