TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/10/2021 TT-TTTV

Thông báo v/v tổ chức thi Tiếng Anh trình độ tương đương B1 - Hình thức thi trực tuyến

Căn cứ thông báo Số: 77/TB- ĐHMTHCM ngày 16/03/2021 về việc mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1.
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh B1 có nhu cầu đăng ký thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ để công nhận tốt nghiệp) được tổ chức thi bằng hình thức trực tuyến tại Hội đồng thi trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết văn bản đính kèm:

 

Các bài viết khác