TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/10/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021

Click vào link bên dưới xe chi tiết:

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học  Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021...

Mẫu sơ yếu lí lịch sinh viên  hình thức đào tạo vừa làm vừa học...

Phiếu kê khai thông tin dành cho thí sinh trúng tuyển Đại học  Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021...

 

Các bài viết khác