TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 19/10/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-ĐHMTHCM ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM về việc công nhận trúng tuyển đại học chính qui năm học 2021-2022.
Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 làm thủ tục nhập học vào Trường chi tiết theo văn bản đính kèm:

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN DÀNH CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NĂM 2021.

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 2021.

Trung tâm Thông tin - Thư viện.

 

Các bài viết khác