TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/10/2021 TT-TTTV

Tuyển sinh hệ VLVH ngành Sư phạm Mỹ thuật & ngành Thiết kế Đồ hoạ

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ VLVH ngành Sư phạm 25 chỉ tiêu và ngành Thiết kế Đồ hoạ 60 chỉ tiêu, chi tiết văn bản đính kèm:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 22/10/2021.

Đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển ngành TKĐH - hệ VLVH 2021.

Hồ sơ đăng ký dự thi ĐHMT 2021 ngành SPMT_ hệ VLVH (Phiếu số 1).

Hồ sơ đăng ký dự thi ĐHMT 2021 ngành SPMT_ hệ VLVH (Phiếu số 2).

Thông báo tuyển sinh SPMT_hệ VLVH.

Thông báo tuyển sinh TKĐH_hệ VLVH.

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác