TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 27/02/2020 TT-TTTV

Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, năm học 2019 - 2020

 

Click vào link bên dưới xem chi tiết:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, năm học 2019 - 2020...

Các bài viết khác