TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 13/10/2021 TT-TTTV

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng Mỹ thuật khóa (IV)

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng Mỹ thuật khóa (IV) chi tiến văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác