TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 10/08/2021 TT-TTTV

Kê khai giải thưởng & các tác phẩm triển lãm của sinh viên từ năm 2016 đến nay

Nhằm tạo điều kiện trong công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường cũng như việc tổng hợp số liệu về giải thưởng của sinh viên được thuận lợi, Phòng Công tác sinh viên triển khai biểu mẫu kê khai giải thưởng từ năm 2016 đến nay của sinh viên toàn trường, cụ thể như sau:

Hình thức kê khai: Sinh viên download biểu mẫu được đăng tải trên website trường và Fanpage của phòng Công tác sinh viên và thực hiện kê khai.

Đường link download: https://docs.google.com/.../1weq5fa.../edit...

Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (Thứ Tư).

Cách thức lưu file: MSSV – Họ tên sinh viên – Mã lớp

Địa chỉ email gửi về: nguyenlethu251089@gmail.com

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường biết và thực hiện.

Các bài viết khác