TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 01/08/2021 TT-TTTV

Kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ Biên bản xét điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021 ngày 25/7/2021 của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên; Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Học kỳ I năm học 2020 - 2021 chi tiết văn bản và đường link đính kèm.

Kết quả điểm rèn luyện Sinh viên Khoa Mỹ thuật tạo hình - Ngành Hội hoạ.

Kết quả điểm rèn luyện Sinh viên Mỹ thuật Ứng dụng.

Kết quả điểm rèn luyện Sinh viên Khoa Sư phạm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác