TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 26/07/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc dời lịch bảo vệ tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Phòng Đào Tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo dời lịch bảo vệ tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được kiểm soát tốt. Lịch bảo vệ tốt nghiệp chính thức sẽ được thông báo vào tháng 9 năm 2021. Chi tiết văn bản đính kèm:

Các bài viết khác