TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 07/07/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc đăng ký học online học phần giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021. Thời gian học từ ngày 02/08/2021 đến 28/08/2021

Căn cứ Kế hoạch Tổ chức đào tạo Khóa 400/20 môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 16/07/2021 và yêu cầu của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh vui lòng đăng ký và kê khai lại đầy đủ các đề mục theo Mẫu đăng ký học online học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh - năm học 2020-2021 mới được điều chỉnh.

Kế hoạch học học phần giáo dục quốc phòng và An ninh, cụ thể như sau:

1. Tổ chức biên chế

 

2. Thời gian khóa học

  • Tiếp nhận, biên chế, phổ biến quy định (trực tuyến)

Hệ đại học (42c) tiếp nhận ngày 02/08/2021:

+ Buổi sáng từ 07g30 đến 09g30, tiếp nhận từ cl đến c22

+ Buổi chiều từ 13g00 đến 15g00, tiếp nhận từ c23 đến c42.

(Cụ thể thực hiện theo kế hoạch Tiếp nhập, quản lý sinh viên Khóa 400 và link truy cập phòng họp Zoom tiếp nhận trực tuyến từng đại đội, đăng trên website Trung tâm (www.ttgdqp.edu.vn => Đào tạo => Dạy học trực tuyến).

  • Tổ chức học tập và thi trực tuyến

Hệ đại học thời gian từ 02/08/2021 đến 27/08/2021: tổ chức dạy học 4 tuần, mỗi tuần học 5 ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thi trực tuyến theo kế hoạch cụ thể từng đợt thi.

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh quyết định triển khai giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh bằng hình thức Online.

Để đảm bảo cho công tác tổ chức lớp học và các vấn đề liên quan, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đề nghị sinh viên đã đăng ký học học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh thực hiện khai báo lại tất cả các thông tin theo biểu mẫu đính kèm tại đường dẫn https://forms.gle/YUJX4yQJJJ4Pmnzm6. Thời gian đăng ký lại từ ngày 19/07/2021 đến ngày 21/07/2021.

 

Lưu ý:

Sinh viên đã học xong và có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và An ninh không đăng ký học nhưng phải làm đơn miễn học chuyển điểm kèm bảng sao có chứng thực chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và An ninh gửi Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế vào đầu năm học 2021-2022.

Sinh viên học lại môn sẽ đóng tiền học lại môn 980.000đ cho bộ phận Tài vụ Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sau khi hết giản cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo để sinh viên được biết và thực hiện.

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2021

        Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT.    

Các bài viết khác