TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/06/2021 TT-TTTV

Kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 (Dự kiến)

 

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 (Dự kiến) của sinh viên, chi tiết theo đường link đính kèm sau:

- Link xem Thông báo chi tiết: https://drive.google.com/.../18IDMbzQqNf-Jq.../view… 

- Đường link xem điểm: https://drive.google.com/.../14lhlpvmtpc5cEJrr0psTzGHXbv… 

- Sinh viên thắc mắc vui lòng điền vào đường link sau: https://forms.gle/oALjaChpSHKyy8kW9

 

 

 

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác