TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 08/04/2021 TT-TTTV

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh trình độ Đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021 chi tiết đường link file văn bản đính kèm:

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021.

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác