TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 30/03/2021 TT-TTTV

Quyết định V/v công nhận kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021

Quyết định V/v công nhận kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021 chi tiết file đính kèm:

Kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021

 

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác