TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 19/03/2021 TT-TTTV

Thông báo đăng ký lớp bổ sung kiến thức và thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ B1

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh B1 có nhu cầu đăng ký lớp bổ sung kiến thức và thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ B1 (Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ để công nhận tốt nghiệp) được tổ chức tại trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

1. Thời gian đăng ký học: Từ ngày 16/03/2021 đến hết ngày 30/03/2021.

2.  Thời gian bổ túc kiến thức: Bắt đầu từ 05/04/2021 đến 21/05/2021.

Giờ học: Từ 17g30 đến 20g30

Địa điểm học: Phòng học lý thuyết lầu 10 tòa nhà mới

Thời gian học cụ thể như sau:

- Lớp tối Hai, Tư, Sáu: học từ 05/04/2021 đến ngày 21/05/2021

- Lớp tối Ba, Năm, Bảy: học từ 06/04/2021 đến ngày 22/05/2021

3. Thời gian đăng ký thi: Từ 24/05/2021 đến hết ngày 05/06/2021

4. Ngày thi lấy chứng nhận B1: 12/06/2021

5. Học phí bổ túc kiến thức: 2.000.000 VNĐ/ sinh viên

6. Lệ phí thi và cấp chứng nhận: 770.000 VND/ sinh viên

7. Sinh viên đăng ký học và nộp học phí, lệ phí thi tại Bộ phận Tài vụ trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (lầu 5 tòa nhà mới).

Chi tiết văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác