TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 26/02/2021 TT-TTTV

Danh sách sinh viên dự kiến được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên dự kiến được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2020 – 2021 chi tiết file đính kèm:

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HBKKHT, HKII NĂM HỌC 2020 - 2021

Sinh viên có thể xem trên website của Trường (www.hcmufa.edu.vn) hoặc Fanpage của Phòng Công tác sinh viên (Công tác sinh viên Đh Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh).

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi ý kiến theo đường link đính kèm để được giải đáp.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0rr8rE44ve95B7bw2FY1cnr30suHntoVFavDTgRGTSqT-g/viewform

Thời gian: Từ ngày 26/02/2021 đến hết ngày 15/3/2021 (Thứ sáu)

Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên không giải quyết bất cứ trường hợp nào
và sẽ trình Hội đồng xét học bổng ra quyết định chính thức.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN.

Các bài viết khác