TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 16/02/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc kéo dài thời gian cho sinh viên ngừng đến trường trong diễn biến mới của dịch covid19

Thông báo về việc kéo dài thời gian cho sinh viên ngừng đến trường trong diễn biến mới của dịch covid19 chi tiết theo văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác