TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 04/02/2021 TT-TTTV

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học 2020 - khoá 23

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học 2020 - khoá 23 chi tiết văn bản đính kèm:

  1. Biên bản trúng tuyển cao học năm 2020.
  2. Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học 2020 - khoá 23.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác