TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/01/2021 TT-TTTV

Kết quả tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2020 - 2021

 

Kết quả đánh giá đạt được căn cứ như sau:
1. Đối với sinh viên năm I: Tham gia học và có điểm danh từ 70% số lượng buổi học trên lớp (4/6 buổi).
2. Đối với sinh viên năm 2 - 3: Tham gia từ 70% (2/3 buổi) số lượng buổi học trên lớp và bài thu hoạch tranh cổ động có kết quả đạt.
3. Đối với sinh viên năm 4 - 5: Có bài thu hoạch và được chấm kết quả đạt.


Link xem kết quả:

+ Kết quả dự kiến năm 1: https://drive.google.com/file/d/1OdWZjd6L99GGslVw0cyOeXWJfwgpnC23/view?usp=sharing

+ Kết quả dự kiến năm 2: https://drive.google.com/file/d/1DiUAyMZS2WzBtzPbhCl9F3SBlBs0f9Kp/view?usp=sharing

+ Kết quả dự kiến năm 3: https://drive.google.com/file/d/1bRDwbxuMitBKTrT24BP0GVvKbHREUHvx/view?usp=sharing

+ Kết quả dự kiến năm 4-5: https://drive.google.com/file/d/1LkREwG3-OfDVV_XgOQSiR8FlbM8PrIlC/view?usp=sharing


Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được giải đáp.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/02/2021 (Thứ 4)
Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác