TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/01/2021 TT-TTTV

Thông báo không chấm bài thực tế và bài học phần đối với sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo không chấm bài thực tế và bài học phần đối với sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 chi tiết văn bản đính kèm:

 

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác