TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 19/01/2021 TT-TTTV

Khảo sát nhu cầu học tập đối với ngành học Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng

 

Thư ngỏ!


Kính gửi
- Quý chuyên gia trong lĩnh vực Mỹ thuật/ Mỹ thuật ứng dụng;
- Quý doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
- Cựu sinh viên và sinh viên năm cuối đã hoặc đang học đại học ngành Mỹ thuật ứng dụng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chi Minh,

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nguồn nhân lực phục vụ xã hội đối với ngành Mỹ thuật ứng dụng bậc Thạc sĩ, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát tìm hiểu mức độ quan tâm về nhu cầu học tập để mở ngành học Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi về nội dung phiếu khảo sát.
Trân trọng cảm ơn!

Link 1: Phiếu khảo sát dành cho Quý chuyên gia:
https://forms.gle/5LhniNfbNf8xBgs39

Link 2: Phiếu khảo sát dành cho Quý doanh nghiệp, người sử dụng lao động:
https://forms.gle/pcdPU73JkTWwSQoc7

Link 3: Phiếu khảo sát dành cho Cựu sinh viên, sinh viên:
https://forms.gle/ZGXHzQccfC6nBZGv6

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác