TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 17/01/2021 TT-TTTV

Khảo sát đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với giáo dục công năm học 2020-2021

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với giáo dục công năm học 2020-2021.

Đề nghị sinh viên toàn trường thực hiện khảo sát theo đường link được đăng tải trên website Trườngfanpage của Phòng công tác sinh viên.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 17-23/01/2021

Link phiếu khảo sát: https://forms.gle/5ZZtKWywQ69XJ4qd7

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

Các bài viết khác