TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 13/01/2021 TT-TTTV

Điểm thi chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 27/12/2020

Điểm thi chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 27/12/2020 chi tiết nội dung đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác