TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 06/01/2021 TT-TTTV

Thông báo V/v kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ I - Năm học 2020 - 2021

  • Thông báo V/v kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ I - Năm học 2020 - 2021 chi tiết văn bản đính kèm:
  • Đường link kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú: https://forms.gle/7xdoBewFovX5vtRh9

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác