TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 05/01/2021 TT-TTTV

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng

Chiều ngày 30/12/2020, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng với đề tài “Thiết kế đồ họa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 đến nay”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên và PGS.TS. Cung Dương Hằng.


Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ theo quyết định số 218/QĐ-ĐHMTHCM của Hiệu trường trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM (Chủ tịch Hội đồng); GS.TS Trương Quốc Bình - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Phản biện 1); PGS.TS. Lê Văn Sửu - Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (Phản biện 2); TS. Nguyễn Đức Sơn - Giảng viên Trường ĐH Sài Gòn (Phản biện 3); PGS.TS Trần Văn Ánh - Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa TPHCM (Ủy viên); PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Trưởng khoa Design, trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (Ủy viên); TS. Nguyễn Hồng Ngọc - Phó trưởng phòng Đào Tạo, QLKHQT, trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM (Thư ký).


PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá luận án. Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Đỗ Văn Dũng trong suốt quá trình thực hiện đề tài và được các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong suốt thời gian qua.


Sau khi nghe NCS. Đỗ Văn Dũng trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.


Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lý luận - Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101 với số phiếu tán thành là 07/07. Đây là công trình nghiên cứu có tính cấp thiết, đầy đủ ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Luận án góp phần cung cấp các cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho hoạt động thiết kế đồ họa tại TP.HCM, có giá trị để tham khảo, vận dụng vào thực tế giảng dạy, sáng tác, đánh giá các sản phẩm thiết kế đồ họa hiện nay theo quan điểm truyền thông đa phương tiện.
Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi lễ bảo vệ

NCS Đỗ Văn Dũng bảo vệ luận án trước Hội đồng

GS.TS Trương Quốc Bình - Phản biện 1 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS. Lê Văn Sửu - Phản biện 2 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

TS. Nguyễn Đức Sơn - Phản biện 3 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng

NCS Đỗ Văn Dũng tặng hoa cảm ơn
GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên và PGS.TS. Cung Dương Hằng (người hướng dẫn khoa học)

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS Đỗ Văn Dũng đã bảo vệ thành công luận án

Bài: Kim Chi - Ảnh: Minh Đạt, Anh Minh.

 

 

Các bài viết khác