TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 05/01/2021 TT-TTTV

Thông báo làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021

Thông báo làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021 chi tiến nội dung đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác