TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 23/12/2020 TT-TTTV

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương B1 (Nội bộ)

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương B1 (Nội bộ) chi tiết văn bản đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác