TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

...
Triển lãm "Hội tụ"

Ngày: 29/04/2022-18/05/2022

...
Triển lãm Mỹ thuật “Xuân 2022”

Ngày: 21/01/2022-12/03/2022