TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/06/2022 TT-TTTV

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Cập nhật ngày: 20/6/2022

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường:

Đề tài: Nghệ thuật trang trí ở một số đình làng tiêu biểu tại Bình Dương

Của NCS: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Mã số: 9210101

Gồm 07 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Trân Trọng!

 

Nội dung đính kèm:

  1. Trích yếu luận án.pdf
  2. Abstract of the dissertation.pdf
  3. Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ.pdf
  4. Summary information on new conclusions of Doctoral thesis.pdf
  5. Tóm tắt luận án.pdf
  6. A summary of art Doctoral Thesis.pdf
  7. Toàn văn luận án.pdf

Phòng Đào Tạo, QLKH&HTQT.

Các bài viết khác