TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG

Ngày: 26/06/2023 Giờ: Địa chỉ:

I - DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI - KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

 Danh sách chi tiết vui lòng xem link đính kèm: Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đại học chính quy năm 2023

 Thí sinh có thắc mắc về khu vực và đối tượng ưu tiên xin vui lòng xem Điều 7 và Điều 8, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2022

II - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Đối với thí sinh:
1. Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các CSĐT trên đề án và quy chế tuyển sinh của CSĐT, thực hiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo quy định của CSĐT (về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyến) tại công thông tin tuyển sinh của CSĐT (nếu có) và bắt buộc phải nhập tất cả các nguyện vọng của thí sinh phải ĐKXT trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc tại. Cổng dịch vụ công quốc gia (nội dung và thời gian thực hiện theo quy định tại điểm 7 Mục I). Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

2. Khai báo, cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các CSĐT.

3. Khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin (các mốc thời gian theo hướng dẫn) để hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (gửi kèm minh chứng đối tượng ưu tiên nếu có hướng dẫn tại Phụ lục VIII). Thông tin kê khai phải trung thực và chính xác. Thông tin nơi thường trú của thí sinh ở các giai đoạn sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Theo hướng dẫn của CSĐT, thí sinh ĐKXT theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành nộp Hồ Sơ xết tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu tại Phụ lục II, IV (không giới hạn số nguyện vọng) về các CSĐT trước 17 giờ 00 ngày 30/6/2023.

5, Theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) và phải phản ánh lại với người có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để cập nhật và sửa các lỗi sai (nếu có), hoàn thành 17 giờ 00 ngày 20/6/2023.

6. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023, thí sinh:

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (Phụ lục V) và kê khai thông tin trên phiếu;

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác tuyên sinh.

7. Đăng ký và xử lý nguyện vọng:

a) Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung NVXT không giới hạn số lần:

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;

- Việc đăng ký NVXT đối với các nhóm ngành, ngành hoặc chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công
quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Công dịch vụ công quốc gia);

- Các nguyện vọng của thí sinh ĐKXT vào các CSĐT được xếp thứ tự từ l đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường, Tên trường; Mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; Tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; và căn cứ để xét tuyển đối với các nguyện vọng đã đăng kí phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện của CSĐT (Kết quả thi tốt nghiệp THPT, Kết quả học tập cấp THPT, Kết quả kỳ thi độc lập, Kết quả đánh giá năng lực, Kết quả đánh giá tư duy, Kết quả khác...).

- Tất cả các NVXT của thí sinh vào CSĐT được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyến;

- Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển sớm của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống để được xét tuyên theo quy định.

b) Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023:

- Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

- Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực (Phụ lục VI) và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có).

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình ĐKXT, thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cản bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của CSĐT trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

8. Xác nhận nhập học:

- Đếi với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thắng theo Quy chế của Bộ GDĐT, từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc CSĐT cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Công dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyên, nếu trúng tuyên thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

- Trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

9. Từ ngày 07/9/2023 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bỗ sung của CSĐT, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của CSĐT (nếu CSĐT xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bỗ sung, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc CSĐT cho phép không nhập học).

10. Thí sinh nộp minh chứng xét tuyển tại CSĐT (theo hướng dẫn về thời gian, địa điểm của CSĐT). Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của CSĐT khác để xét tuyển, phải liên hệ với CSĐT để đăng ký dự thị, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Thông tin và hướng dẫn chi tiết vui lòng xem các link đính kèm:

* Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT: 

https://drive.google.com/file/d/1HHRkkrHUyJcUctBoT0EefF5DBbtY-y2T/view?usp=sharing


* Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

https://drive.google.com/file/d/1BQROMI7RJEAjCVQ92kn2l6SswWJtWLTe/view?usp=sharing

* File Video Hướng dẫn sử dụng cung cấp dữ liệu xét tuyển và đăng ký nguyện vọng (Dành cho thí sinh)

https://drive.google.com/file/d/1-e_RwTeKwh5-IO6-0gIG-wv_Q2E9NYJq/view?usp=sharing

* Phiếu đăng ký thông tin cá nhân

https://drive.google.com/file/d/10UMrSPyn8fwBt8wW1WwRF-y5XhB4am9n/view?usp=sharing

Các sự kiện khác